Pracovné listy


PL_Antonyma.rtf (53,6 kB)

PL_babkove divadlo.docx (357,6 kB)

PL_bajky.docx (534,6 kB)

PL_balady.docx (543,2 kB)

PL_aforizmy2.docx (77911)

PL_cislovky.rtf (49015)

PL_charakteristika.docx (463,7 kB)

PL_Cudzie slova.rtf (46,5 kB)

PL_delenie hlások.docx (77 kB)

PL_dramatické žanre.docx (566,6 kB)

PL_encyklopedie.docx (389 kB)

PL_etitaf.docx (104,8 kB)

PL_evergreen.docx (378,6 kB)

PL_fantasy literatura.docx (366,5 kB)

PL_frazeologizmy.rtf (1,2 MB)

PL_hlavné vetné členy.docx (79 kB)

PL_interview.docx (195,6 kB)

PL_jazykove styly.docx (130,7 kB)

PL_jednoduchá veta a súvetie.docx (78,9 kB)

PL_karikatura.docx (712,7 kB)

PL_komiks.docx (604,3 kB)

pl_komunikácia.docx (149,2 kB)

PL_legendy.docx (75,6 kB)

PL_literatura faktu.docx (261,5 kB)

PL_ĽUDOVÁ SLOVESNOSŤ.docx (94,7 kB)

PL_ĽUDOVÉ PIESNE.docx (294,5 kB)

PL_metafora.docx (448,9 kB)

PL_Nárecia.rtf (2,2 MB)

PL_neohybné slová.rtf (48,7 kB)

PL_nonsens.docx (335,9 kB)

PL_ohybne slovne druhy.rtf (1,7 MB)

pl_opis.docx (155,7 kB)

PL_pomnožné pod.mená.docx (105,9 kB)

PL_popularna piesen.docx (301,6 kB)

PL_predložky.docx (98,4 kB)

PL_predmet.docx (372,4 kB)

PL_pridavna mena2.docx (620,9 kB)

PL_pridavne mana1.docx (114,5 kB)

PL_prislovky1.docx (72,8 kB)

PL_prislovky2.docx (101,9 kB)

PL_Slova podla doby vzniku.rtf (492 kB)

PL_slová podľa pôvodu.rtf (60,7 kB)

PL_slová podľa spisovnosti.rtf (239,4 kB)

PL_Slova podla vyznamu.rtf (48,6 kB)

PL_Slova s citovym zafarbenim.rtf (42 kB)

Pl_slovesa.docx (1,3 MB)

PL_tvorenie slov.docx (154,2 kB)

PL_umelecke prostriedky.docx (648,5 kB)

PL_veľké písmená.docx (56,5 kB)