7. ročník

1. V tejto rubrike sú uvedené testy na opakovanie učiva alebo na overenie vedomostí. Kontrola je u pani učiteľky alebo za testom.

test 7-1.docx (39388)

test 7-2.docx (36722)

test 7-3.docx (33391)

2. Preberáme číslovky. Je to ťažké učivo, preto ho musíme precvičovať. Ponúkam niekoľko cvičení. Kontrola v škole alebo mailom.

Číslovky 7 (pracovný list).pdf (380929)

Pravopis čísloviek 7.doc (73728)

Pravopisné cvičenie - číslovky.doc (26624)

3. Opakujeme tematický celok - Detský hrdina v literatúre. Ponúkam súhrnný test.

SJL 7 Detský hrdina v literatúre – previerka vedomostí .doc (252416)

Pracovný list - Jack London_ Sivé vĺča - pracovný list.doc (548352)

4. Ponúkam cvičný test na číslovky      Scan0005.pdf (267805)

5. Písanie čiarky pred spojkami - pomôcka 

Spojky spájajú vetné členy a.docx (29308)

6. Robinson Crusoe - pracovný list - Robinson - pracovné listy.docx (279318)

7. dotaznik2_ziaciI-2.doc (318464)