8. ročník

Testy na Neohybné slovné druhy:  neohyb.slov.druhy.docx (23690)

                                                    Neohybné slovné druhy SJL 8.doc (41472)

                                                   SJL 8,9 neohybné slovné druhy (2) .doc (202240)

 

Testy na viacvýznamové slová: Poznávame krásu slova.doc (516608)

                                                Priame a nepriame pomenovania (zhrnutie).doc (98816)

                                                Priame a nepriame pomenovania.docx (199281)