Oznam pre rodičov

Rozprávka je cool

08.04.2015 15:59
30. marca sa naša trieda premenila na rozprávkovú krajinu. Našim kamarátom zo 4. A sme zahrali rozprávku Traja zhavranení bratia. Ďakujem všetkým mojim žiakom, ktorí sa podieľali na tomto úspechu. Som na Vás hrdá.

Beseda s psychológom

11.03.2015 18:26
11. marca 2015 sa v našej triede uskutočnila beseda so psychologičkou Mgr. Boruchovou-Sochovou. Žiaci a rodičia riešili problém prípravy na vyučovanie, písomky a strach zo zlyhania. Preto sme o pomoc požiadali odborníčku, ktorá so žiakmi diskutovala a snažila sa im pomôcť. Pevne verím, že sa to...

Učíme sa v maskách

14.02.2015 17:30
Piatok 13.2. bolo v našej triede veselo, lebo niektorí žiaci prišli oblečení v maskách. Chcem sa poďakovať všetkým, ktorí sa dokázali prekonať a vymysleli si masku, obliekli sa a dokázali, že sa vedia zabaviť. Tí ostatní chodia do školy, bohužiaľ, sa len nudiť. Škoda!

Výlet do Bratislavy

14.02.2015 17:07
Prosím rodičov, aby zabezpečili žiakom preukazy na vlak, aby nemuseli cestu platiť. Podrobnejší rozpis nákladov poskytnem v priebehu marca.

Obedy!!!

14.02.2015 16:45
Upozorňujeme rodičov, že v prípade neprítomnosti žiaka v škole je možnosť vyzdvihnúť si obed do obedára, ale zo zadného vchodu do jedálne. Vstup rodičov do jedálne je zakázaný.

Jarné prázdniny

14.02.2015 16:44
V dňoch 23.2.2015 - 27.2.2015 budú mať žiaci jarné prázdniny. Nástup do školy je 2.3.2015.

2% z dane

14.02.2015 16:40
Vážení rodičia, obraciame sa na Vás s prosbou o poukazanie 2% z dane pre našu školu. Pomôžete tak aj svojim deťom ku zlepšeniu podmienok na prácu. Podrobnosti a tlačivo nájdete na stránke školy, v rubrike rodičia. Vopred ďakujeme za pomoc.

Piataci hrali bábkové divadlo

Žiaci 5. ročníka po prebraní tematického celku Dramatické umenie pripravili vlastné bábkové  predstavenia. Sami si rozprávky zdramatizovali, vytvorili bábky a kulisy a sami si to aj zahrali. Jedna skupina si dokonca sama vymyslel aj vlastnú rozprávku. Žiaci sa naučili spolupracovať, navzájom sa dopĺňať a zistili, že je to náročné, ale z výkonu mali veľkú radosť.

                            

 

Piataci boli v bábkovom divadle

Žiaci 5. ročníka navštívili Bábkové divadlo Košice, aby videli, ako vyzerá práca s bábkami. Herci pracovali s marionetami v predstavení Čert a káča. Vtipné a výchovne zamerané predstavenie bolo doplnené pesničkami M. Čekovského a ďeťom sa páčilo. Škoda len, že nemali možnosť sa viac zoznámiť s bábkami a hercami, lebo nasledovalo ďalšie predstavenie.                                

             

Oznamy

Rodičovské združenie

08.04.2015 16:06
Dňa 28. 4. 2015 o 16.30 hod. sa uskutoční triedne rodičovské združenie.

Známky za marec 2015

08.04.2015 00:00
Oznamujem rodičom, že známky za marec 2015 sú aktualizované v IŽK.

Známky za február

11.03.2015 18:19
Oznamujem rodičom, že známky za február sú uložené v inter. ŽK.

Služba v jedálni

14.02.2015 18:07
V dňoch 12.2. -20.2.2015 máme v jedálni službu. Žiaci odchádzajú z vyučovania o11:00 a končia podľa pokynov službukonajúceho učiteľa.

Pracovné listy a testy

14.02.2015 17:05
V rubrike Slovenčina sa nachádzajú pracovné listy a testy z učiva SJ a L.

Internetová žiacka knižka

14.02.2015 17:03
Oznamujem rodičom, že známky do IŽK sú aktualizované každý týždeň.

Organizácia vyučovania

14.02.2015 16:54
1. vyučovacia hodina: 7:45 - 8:30 2. vyučovacia hodina: 8:40 - 9:25 3. vyučovacia hodina: 9:35 - 10:25 4. vyučovacia hodina: 10:35 - 11.20 5. vyučovacia hodina: 11:30 - 12:15 6. vyučovacia hodina: 12:20 - 13:05 7. vyučovacia hodina: 13:35 - 14:20