Organizácia vyučovania

14.02.2015 16:54

1. vyučovacia hodina: 7:45 - 8:30

2. vyučovacia hodina: 8:40 - 9:25

3. vyučovacia hodina: 9:35 - 10:25

4. vyučovacia hodina: 10:35 - 11.20

5. vyučovacia hodina: 11:30 - 12:15

6. vyučovacia hodina: 12:20 - 13:05

7. vyučovacia hodina: 13:35 - 14:20