Internetová žiacka knižka

14.02.2015 17:03

Oznamujem rodičom, že známky do IŽK sú aktualizované každý týždeň.