Služba v jedálni

14.02.2015 18:07

V dňoch 12.2. -20.2.2015 máme v jedálni službu. Žiaci odchádzajú z vyučovania o11:00 a končia podľa pokynov službukonajúceho učiteľa.