Školský výlet

08.02.2015 15:42

Upozorňujem žiakov, aby si nezabudli vybaviť preukazy na cestu vlakom. Čas sa kráti!