Riaditeľské voľno

10.03.2014 17:09

Dňa 12.3.2014 žiaci 9. ročníka píšu Monitor 9, preto z priestorových dôvodov majú žiaci 5. -8. roč. riaditeľské voľno.