DEŇ NAOPAK

23.04.2014 00:00

2.5.2014 sa uskutoční netradičné vyučovanie - učiteľmi budú žiaci. Vyučovacie hodiny si pripravia v spolupráci s  vyučujúcimi.